Zorgboerderij en Dagcentrum

UPDATE: Met al ons enthousiasme om cliënten te begeleiden, hebben wij door diverse overheidsmaatregelen onze zorgboerderij voorlopig gesloten.

De wijngaard, wijnkelder en moestuin boden vele mensen plezier en schonken een gezonde plek. De rustige omgeving, het frisse groen, de beslotenheid van de ommuring van de wijngaard en het karakteristieke zicht op de druivenrijen deed iedere bezoeker genieten. De heilzame werking van de omgeving heeft ervoor gezorgd dat een aanzienlijke groep mensen regelmatig op de wijngaard kwam om aan te sterken, tot rust te komen of een zinvolle tijdsbesteding te vinden. Zeker voor mensen in een burn-out periode was de wijngaard, mede door eigen ervaring, een geweldige plek voor positief herstel. En wij kozen er bewust voor om geen dieren (behalve onze hond) op de zorgboerderij te hebben.

Het was dagelijks genieten en dat plezier hebben wij graag gedeeld met anderen. Bovendien konden wij door een heterogene samenstelling van de groep, wederzijdse steun bewerkstelligen.

De regio had met “Domein Hof te Dieren, wijngaard en dagcentrum” een uniek project binnen haar grenzen, waarmee zij met trots kon bogen op een bijzonder sociaal, cultureel en educatief initiatief voor iedere burger, jong of oud.

Doelstelling:
Doel van de dagbesteding voor cliënten op Domein Hof te Dieren was het ontvangen van structuur en ritme.
Het dagcentrum bood cliënten een locatie waar zij bezig konden zijn met werkzaamheden die paste bij hun situatie.
Onze coaching was gericht op beïnvloeding van houding en gedrag in een omgeving waar iedere deelnemer zich veilig en gerespecteerd wist.
Alhoewel het vaak  ging om cliënten die een eerste stap maakten in de richting van terugkeer in het reguliere arbeidspatroon, bleek dat na afronding van het traject op Domein Hof te Dieren een stevige stap gezet was in termen van “eigen kunnen” van de cliënt.

  • de kandidaten hebben gedurende hun aanwezigheid op Domein Hof te Dieren weer structuur in hun leven aangebracht
  • zij hebben weer geleerd actief te worden en trots te zijn op hun prestaties
  • zij hebben begeleiding gehad bij het versterken van het vertrouwen in zichzelf
  • zij hebben hun tijd in een levendige omgeving doorgebracht
  • zij hebben ingezien dat zij waardevol zijn voor anderen.
  • Met andere woorden: zij hebben geleerd weer te genieten.

Kortom: “Samen werkend aan de toekomst”, is voorlopig verleden tijd.