Zorgboerderij en Dagcentrum

De wijngaard, wijnkelder en moestuin bieden vele mensen plezier en schenken een gezonde plek. De rustige omgeving, het frisse groen, de beslotenheid van de ommuring van de wijngaard en het karakteristieke zicht op de druivenrijen doet iedere bezoeker genieten. De heilzame werking van de omgeving heeft ervoor gezorgd dat een aanzienlijke groep mensen regelmatig op de wijngaard komt om aan te sterken, tot rust te komen of een zinvolle tijdsbesteding te vinden. Zeker voor mensen in een burn-out periode is de wijngaard, mede door eigen ervaring, een geweldige plek voor positief herstel. En wij kiezen er bewust voor om geen dieren (behalve onze hond) op de zorgboerderij te hebben.

Het is dagelijks genieten en dat plezier willen wij graag delen met anderen. Bovendien kunnen wij door een heterogene samenstelling van de groep, wederzijdse steun bewerkstelligen.

De regio heeft met “Domein Hof te Dieren, wijngaard en dagcentrum” een uniek project binnen haar grenzen, waarmee zij met trots kan bogen op een bijzonder sociaal, cultureel en educatief initiatief voor iedere burger, jong of oud.

Doelstelling:
Doel van de dagbesteding voor cliënten op Domein Hof te Dieren is het ontvangen van structuur en ritme.
Het dagcentrum biedt cliënten een locatie waar zij bezig kunnen zijn met werkzaamheden die passen bij hun situatie.
Onze coaching is gericht op beïnvloeding van houding en gedrag in een omgeving waar iedere deelnemer zich veilig en gerespecteerd weet.
Alhoewel het vaak zal gaan om cliënten die een eerste stap maken in de richting van terugkeer in het reguliere arbeidspatroon, hopen wij dat na afronding van het traject op Domein Hof te Dieren een stevige stap gezet is in termen van “eigen kunnen” van de cliënt.

  • de kandidaten hebben gedurende hun aanwezigheid op Domein Hof te Dieren weer structuur in hun leven aangebracht
  • zij hebben weer geleerd actief te worden en trots te zijn op hun prestaties
  • zij hebben begeleiding gehad bij het versterken van het vertrouwen in zichzelf
  • zij hebben hun tijd in een levendige omgeving doorgebracht
  • zij hebben ingezien dat zij waardevol zijn voor anderen.
  • Met andere woorden: zij hebben geleerd weer te genieten.

Kortom: “Samen werkend aan de toekomst”.

Intake
Cliënten kunnen worden aangemeld na een intakegesprek op de wijngaard. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt samen met zijn/haar arbeidsdeskundige of professioneel begeleider komt.
Bel of mail voor meer informatie.
Op dit moment hebben wij als Dagcentrum plaats op de dinsdag en woensdag.