Historie wijngaard

Geschiedenis
De eerste beschrijvingen over het huidige Hof te Dieren dateren van het jaar 1168. Daarvoor is bekend dat er een boerderij heeft gestaan. De hoofdvormen van het Hof te Dieren zijn echter ontstaan in 1647, met de verwerving door Stadhouder Willem II. Hij liet een jachtslot bouwen, zijn opvolger Koning Stadhouder Willem III verfraaide het geheel en liet er toen al “wijnbergen” aanleggen. De huidige wijngaard laat dus een stuk geschiedenis herleven.

Na een grote brand in 1795 verpauperde de ruïne van het slot snel. Ook de tuinen, tot dan toe in de Franse tuinarchitectuur, verwilderden alras. Pas na vijfentwintig jaar, in 1822 kwam het in bezit van Marie Cornélie gravin van Wassenaer Obdam, Vrouwe van Twickel. Zij liet er een nieuw landhuis bouwen met tuinen, in Engelse stijl, aangelegd naar ontwerp van architect J.D. Zocher jr.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog brandde het huis wederom af. Sindsdien is er sprake van nieuwbouw, maar dat komt (helaas) nog niet van de grond.

              

 

De bijzondere muur
Domein Hof te Dieren, wijngaard, ligt op een unieke locatie. De wijngaard is aan drie zijden ommuurd met een bakstenen muur van 2.75 meter hoogte. Deze muur dateert uit 1885 en is aangelegd om een zogenaamd meso-klimaat te creëren. Door de muur en de ook aan twee zijden liggende bomengordel van oude 30 tot 40 meter hoge beuken en eiken, heeft de noorden- en westenwind nauwelijks vat op de wijngaard. Minder wind betekent in voorjaar en zomer een hogere temperatuur. 

Kwekerij Hof te Dieren
Naast de wijngaard ligt Kwekerij Hof te Dieren; een grote diversiteit van zowel éénjarigen als vaste planten is er verkrijgbaar.

Het park
Wat is er mooier dan als een vorst rond te lopen op historisch terrein? Wie zou zich niet even Stadhouder Willem III willen voelen? Dat kan enkele malen per jaar als het park van het Hof te Dieren is opengesteld. Tijdens de Landelijke Open Monumentendagen is het park van Landgoed Hof te Dieren vaak opengesteld.

Terrein en ligging
In het voorjaar van 2004 hebben wij het terrein van de oorspronkelijke moestuin voor langere tijd van de Stichting Twickel gepacht en is er begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van de wijngaard. Juist de ligging en de grondsoort maken deze locatie bij uitstek geschikt voor het telen van druiven. Een lichte helling naar het zuidoosten, afgeschermd door een muur en hoge bomen tegen de koude en vochtige wind uit het noorden en westen. De bodem bestaande uit Veluwse löss heeft inmiddels bewezen een uitstekende wijn op te kunnen leveren.

Voorbereidingen in 2004
In nauw overleg met de Stichting Twickel hebben we het terrein volgens de oude lijnen van de oorspronkelijke moestuin uitgezet. Drie grote velden, verdeeld door twee dwarspaden, aansluitend  op de hoofdlijnen in de naastliggende kwekerij. Hierna konden de rijen voor de druiven worden ingemeten. De snoei en geleidingswijze is dubbel Guyot en Cordon, afhankelijk van de druivensoort. Met vele vrijwilligers zijn in 2004 in een tijdsbestek van twee á drie weken zo’n zesduizend planten gepoot. Voor het grootste gedeelte met de hand, maar gelukkig ook een duizendtal met een speciale plantmachine.

Historisch biologisch
Al sinds 1992 is het terrein van de wijngaard biologische grond. Sinds die tijd zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmeststof meer gebruikt. Het stuk grond heeft dus een biologisch certificaat van de stichting Skal, het instituut dat de uitvoering en controle op o.a. het BIO-keurmerk verzorgt. De wijnen zijn dan ook biologisch gecertificeerd.

Het biologisch evenwicht bewaren we door zoveel mogelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van insecten en andere plagen. Lieveheersbeestjes, sluipwespen, zweefvliegen en diverse vogelsoorten trekken we aan door begroeiing onder de druiven. Muizen en mollen bestrijden we met roofvogels, reigers en ooievaars. Onkruid bestrijden wij puur mechanisch of met de hand.

Planten en groei
Om een spreiding in de oogsttijd en daarmee in het bedrijfsrisico te verkleinen, hebben we gekozen voor acht druivenrassen. Het betreft allemaal nieuwe rassen die in ons Nederlandse klimaat goed rijp worden èn voldoende suikers produceren voor een smakelijke wijn. Daarbij zijn ze ook nog eens resistent of tolerant tegen (valse) meeldauw. Ze geven wijnen met een eigen karakter.